Í Hulduheimum starfar foreldraráð skv. ákvæðum 11. gr. laga nr. 90/2008 um leikskóla. Kjör í foreldraráð fer fram á aðalfundi foreldrafélags að hausti ár hvert og boðar foreldrafélagið til fundarins. Kjörnir fulltrúar taka sæti í foreldraráði þegar að kjöri loknu. Æskilegt er að a.m.k. einn fulltrúi haldi áfram í foreldraráði en gangi það ekki eftir skal fráfarandi foreldraráð halda skilafund með nýja ráðinu

Heimili og skóli hafa gefið út handbók til leiðbeiningar fyrir foreldra í foreldraráði.

Foreldraráð Hulduheima haustönn 2023:

Eva Snæbjörnsdóttir - evas90@gmail.com

Thelma Eyfjörð - Seli - thelmaeyfjord@gmail.com

Sólveig María Árnadóttir - solveigmariaa@gmail.com

Fulltrúi skólans í foreldraráði Hulduheima er skólastjóri:

Snjólaug Brjánsdóttir

snjolaug@akureyri.is

Starfsreglur foreldraráðs Hulduheima

1. grein - Hlutverk

Foreldraráð starfar með hagsmuni barnanna og foreldra þeirra að leiðarljósi og fylgist með því að hlúð sé að velferð og réttindum barnanna í leikskólastarfinu.

Foreldraráð fjallar um og veitir umsögn um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða starfsemi leikskólans og skulu stjórnendur skólans bera allar meiriháttar ákvarðanir um skólastarfið undir ráðið. Foreldraráð fylgist enn fremur með því að skólanámskrá og aðrar áætlanir séu kynntar fyrir foreldrum og hvernig þær eru framkvæmdar.

Foreldraráðið fjallar um ábendingar frá foreldrum og öðrum forsjáraðilum um starfsemi skólans og aðbúnað barnanna og getur komið þeim á framfæri við skólastjóra eða bæjaryfirvöld.

2. grein - Starfstímabil og kosning

Foreldraráð Hulduheima skal skipað þremur fulltrúum foreldra, tveimur frá Seli og einum frá Koti.

Starfstímabil foreldraráðs er eitt ár og fer kosning í það fram á aðalfundum foreldrafélaga Hulduheima Sels og Hulduheima Kots. Æskilegt er að á hverju ári sitji a.m.k. einn fulltrúi sem setið hefur í foreldraráði áfram í ráðinu.

3. grein - Starfshættir foreldraráðs

Fráfarandi formaður ráðsins eða skólastjóri kallar saman fyrsta fund nýkjörins foreldraráðs. Á þessum fyrsta fundi velja fulltrúarnir sér formann og gera drög að fundaskipulagi vetrarins.Formaður ber síðan ábyrgð á því að boða fundi og fylgja skipulaginu eftir.

Foreldraráð fundar a.m.k. þrisvar sinnum yfir veturinn. Stjórnendur leikskólans sitja fundi með foreldraráði að hausti og vori, á þeim fundum er rætt um skólastarfið og áætlanir kynntar. Fyrir aðalfund foreldrafélagsins að hausti fundar ráðið með stjórn foreldrafélagsins. Þess utan fundar ráðið án tengiliðs frá skólanum en stjórnendur eða foreldraráð geta óskað eftir fleiri fundum saman ef þurfa þykir.

Fulltrúar í foreldraráði skulu gæta þagmælsku um atriði sem þeim er trúað fyrir út af setu þeirra í foreldraráði og varða fjölskylduaðstæður einstakra barna, hegðun þeirra og heilsufar eða önnur viðkvæm atriði sem eðlilegt er að fari leynt.

Á fundi foreldraráðs/aðalfundi foreldrafélagsins við lok starfstímabilsins gerir formaður þess grein fyrir starfi ráðsins áður en nýtt foreldraráð er kjörið.

4. grein - Birting starfsreglna og breytingar á þeim

Foreldraráðið lætur birta starfsreglurnar á heimasíðu leikskólans. Foreldraráð fer yfir starfsreglurnar árlega og gerir tillögur að breytingum ef þurfa þykir. Allar breytingar eru bornar undir stjórnendur skólans til staðfestingar og foreldra ef þurfa þykir.© 2016 - 2024 Karellen